Social- og indenrigsminister Astrid Krag ophæver bekendtgørelsen om midlertidigt forbud mod besøg på socialområdet. Bekendtgørelsen har haft til formål at beskytte de sårbare mennesker på landets sociale tilbud mod COVID-19-smitte. Bekendtgørelsen er blevet lempet flere gange, og som led i genåbningen af Danmark har ministeren nu sammen med et bredt politisk flertal besluttet at afskaffe det generelle besøgs forbud på socialområdet.

Tilbuddets leder kan kontaktes for yderligere orientering om retningslinjerne på det pågældende sted.

 

 

Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter for socialområdet version 4