Brugerråd

Brugerrådet

I Bakkehuset er der nedsat et brugerråd, hvor det tilstræbes, at borgere fra de 3 afdelinger, Vest, øst og Cafe er repræsenteret.

Brugerrådet mødes ca. en gang om måneden. På møderne drøftes bl.a. forslag til forbedringer i Bakkehuset, nyanskaffelser og ideer til aktiviteter/ture. Desuden deltager Brugerrådet aktivt i diverse arrangementer med praktisk hjælp.

En gang om året vælges der nye medlemmer til brugerrådet, og der er 2 medarbejdere repræsenteret.

Bakkehusets brugerråd har, i forbindelse med et spørgeskema til alle borgerne, udarbejdet nogle husregler.

Husregler 

  • Borgere og personale i Bakkehuset skal tale pænt til hinanden og behandle hinanden med respekt.
  • Når man komme i Bakkehuset skal man være ren og hygiejnisk.
  • Respekter lukkede døre - bank altid på døren inden du går ind.
  • Ryd altid op efter dig selv og behandl husets inventar ordentlig.
  • Mobiltelefoner sættes på lydløs eller slukkes under spisning. Samtaler henvises til gangen eller udenfor. 
  • Der vaskes altid hænder lige før spisetid