Om os

Bakkehuset er et bo- og værested, efter Servicelovens bestemmelser. Huset består af 2 bo-afdelinger samt et værested/café. Huset er bygget i 2005 og er beliggende i udkanten af Rødding by med ca. 1 km til bymidten.

Til Bakkehuset er der tilknyttet socialpædagogisk personale, der yder støtte og vejledning til borgerne. Der er 13 personaler tilknyttet huset inklusiv en leder og stedfortræder.

Borgerne visiteres gennem kommunens sagsbehandlere.

Cafeens borgere er voksne personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, der bor i selvstændige boliger i og omkring Rødding by. Der er tilknyttet både yngre og ældre brugere til Cafeen. Nogle af borgerne kommer i Bakkehuset dagligt, hvorimod andre kun i mindre omfang benytter sig af husets tilbud. Borgerne modtager regelmæssigt hjemmevejledning og støtte, enten i eget hjem eller i Bakkehuset. Det tilstræbes at alle borgere har en beskæftigelse eller en værkstedsplads.

Cafeen i Bakkehuset er et samlingssted hvor der ud over hjemmevejledning, er mulighed for samvær med ligestillede, deltagelse i aktiviteter, og mulighed for fællesspisning.

Bo-afdelingerne "Øst" og "Vest" indeholder hver 4 lejligheder med tilhørende fællesrum og beboerne i disse afdelinger har brug for mere individuel støtte til forskellige dagligdagsfunktioner.

Disse afdelinger er fysisk adskilt fra hinanden med en foldedør.